این خانم بازیگر سینما را شناسایی کنید

این خانم بازیگر سینما را شناسایی کنید

این تصویر یکی از بازیگران زن سینمای ایران است آیا شما می توانید این بازیگر را شناسایی کنید؟

اگر توانستید این خانم را بشناسید اسم ایشان را در قسمت نظرات برای ما بفرستید