عکس دونفری سام درخشانی و همسر محترم با لبخند

عکس دونفری سام درخشانی و همسر محترم با لبخند

مجله زیبا - سایم درخشانی از بازیگران معروف و محبوب که در فیلم تکزاس نقش بسیار عالی بازی کرده است برای ایشان آرزوی موفقیت می کنیم . www.mziba.ir