مسابقه اسب دوانی در خراسان جنوبی بیرجند شوکت آباد

مسابقه اسب دوانی در خراسان جنوبی بیرجند شوکت آباد

مجله زیبا - یکه خانی ، رییس هیات اسب سواری خراسان جنوبی گفت: در این مسابقه ۱۳سوارکار خانم و آقا با هم رقابت کردند که اسب‌های آنان از دو نژاد ترکمن و دخون بود * او افزود: در این مسابقه ۶ سوارکار با اسب‌های نژاد ترکمن باهم و ۷ سوارکار دیگر نیز با اسب‌های نژاد دخون با هم رقابت کردند.

یکه خانی گفت: نفرات برتر به مسابقه کشوری راه پیدا خواهند کرد.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

بازنشر:mziba.ir