تیم چه امینی بازارچه صنایع دستی بیرجند می شود

تیم چه امینی بازارچه صنایع دستی بیرجند می شود

اخبار خراسان جنوبی- مجله زیبا - عباس زاده با بیان اینکه تیم چی امینی باتوجه به اینکه در مرکز شهر و ورودی بازار شهر قرار دارد برای ایجاد بازارچه صنایع دستی استان مکان مناسبی بود

به ادامه بروید

* عباس زاده مدیر صنایع دستی استان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند  ،  گفت: تیم چی امینی یا کاروانسرای امینی بعد از بازسازی و مرمت آماده بهره برداری است و قرار است به عنوان بازارچه ی صنایع دستی استان در نظر گرفته شود.

 

* او با اشاره به اینکه در این مکان ۳۴ غرفه برای صنعت گران و هنرمندان در نظرگرفته شده است افزود: هر یک از این غرفه ها به هنرمندان و صنعت گران متقاضی تحویل داده خواهد شد.

عباس زاده با بیان اینکه تیم چی امینی باتوجه به اینکه در مرکز شهر و ورودی بازار شهر قرار دارد برای ایجاد بازارچه صنایع دستی استان مکان مناسبی بود. اظهار کرد:  اکنون این بازارچه در حال مرمت و بازسازی است .

*  مدیر صنایع دستی استان   ادامه داد: مهم ترین ظرفیت این بازارچه دسترسی آسان و راحت تر گردشگران و مردم به صنایع دستی استان است.

 

* او ادامه داد: وجود این بازارچه ها  باعث می شود که تولید صنایع دستی استان بیشتر و بهتر شود و صنایع دستی استان دیده شود.

بازنشر:mziba.ir